Meer infoHeb je zelf een blessure? Wil je gebruik maken van onze polis "Verenigingsleven"? Indien ja, dan kan je alle nodige informatie terugvinden op de onderstaande link.

Persoonlijke verzekering


Persoonlijke verzekering

Elk lid kan, indien gewenst, nog een bijkomende verzekering afsluiten om zichzelf nog beter te beschermen tegen de nare gevolgen van een ongeval.

De polis 'Verenigingsleven' zorgt voor het opvangen van de gevolgen van een klein ongeval... Zij zorgt echter niet voor het opvangen van alle (financiële) gevolgen van een ongeval. Hiervoor staat elk clublid zelf in door, indien gewenst, zelf een eigen extra verzekering af te sluiten bij zijn eigen verzekeringsmakelaar.

Bij wijze van voorbeeld vind je hier de modaliteiten van zo'n extra verzekering; d.i. "Sport voor allen" van de firma Ethias.

Hoeveel kost het?

Elke sport wordt ingedeeld in een risicoklasse. Voor elke risicoklasse moet een aparte jaarlijkse premie betaald worden. Jaarlijks betaal je een relatief klein bedrag (minder dan 50€) voor de risicoklasse waartoe o.a. zaalvoetbal behoort.

Modaliteiten 'Sport voor allen'

De verzekering is geldig tijdens het uitoefenen van de sportactiviteit.

Zo snel mogelijk schadegeval indienen bij de verzekeraar.

De gevolgen van een lichamelijke inspanning inzonderheid hernia's en liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuringen, verrekkingen,  peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen.

Opmerkingen

Er bestaan eveneens gepersonaliseerde formules waarbij je, bijvoorbeeld, ook de gevolgen van een tijdelijke invaliditeit kan opvangen. De jaarlijkse vergoeding hiervoor is 9 € voor een dagvergoeding van 5 €; 18 € voor een dagvergoeding van 10 € enz...

Vergelijking polis verenigingsleven vs. persoonlijke verzekering


Polis "verenigingsleven"

Wel verzekerd

Niet verzekerd

ü

Geneeskundige verzorging

û

Verergering van een situatie door een nieuw ongeval

ü

Aangepast vervoer voor deze geneeskundige verzorging

û

Ongeval als gevolg van dronkenschap

ü

Bij overlijden wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd

û

Clubleden ouder dan 70 jaar

ü

Bij tijdelijke of definitieve arbeidsongeschiktheid wordt een percentage van dit maximale bedrag uitgekeerd.

 

 

Persoonlijke verzekering bij "Sport voor allen"

Wel verzekerd

Niet verzekerd

ü

Geneeskundige verzorging gedurende 1 jaar na het ongeval.

û

Schade aan brillen

ü

Aangepast vervoer voor deze geneeskundige verzorging gedurende 1 jaar na het ongeval.

û

Ongeval als gevolg van dronkenschap

ü

Bij overlijden wordt 7.500 € uitgekeerd

û

Geen vergoeding van tijdelijke ongeschiktheid.

ü

Bij blijvende ongeschiktheid wordt maximaal 15.000 € uitgekeerd in verhouding tot de graad van invaliditeit

û

Bij verergering van een situatie door een nieuw ongeval wordt enkel de kosten voor deze verergering vergoed.

ü

Burgerlijke aansprakelijkheid tot een maximaal bedrag van 12.500.000 € voor lichamelijke schade

û

Bij materiële schade geldt een forfait van 125€ per schadegeval.

ü

Burgerlijke aansprakelijkheid tot een maximaal bedrag van 625.000 € voor materiële schade

 

 

De polis van Sportiva


Polis "verenigingsleven"

De club sluit jaarlijks een (kleine) verzekering af zodat wedstrijdongevallen verzekerd zijn. Deze polis "verenigingsleven dekt alle onkosten van de meeste blessures zodat je zelf geen euro dient te betalen.

Modaliteiten

De verzekering is geldig tijdens het uitoefenen van de sportactiviteit en de verplaatsing van/naar deze sportactiviteit.

Een schadegeval dient je best zo snel mogelijk bij de verzeraar in. Een termijn van 8 werkdagen na het ongeval is aanvaardbaar.

Maximaal verzekerd bedrag: 1.250 €. In eerste instnatie dien je alle facturen en onkosten in bij je eigen ziekenfonds. Zij betalen het grootste deel van je onkosten terug. Het resterende gedeelte van je onkosten mag je indien als en schadedossier van onze polis 'Verenigingsleven'. Je mag, m.a.w., best al wat onkosten bezitten voordat je dat maximum bedrag bereikt. In het verleden van zaalvoetbalclub Sportiva Hene is dit, hoe jammer ook, nog maar één maal gebeurd.

Opmerkingen

Clubleden verbinden zich ertoe om geen misbruik te maken van deze verzekering.
De club sluit jaarlijks een verzekering af waardoor het sporten in alle veiligheid kan gebeuren.

Het staat je natuurlijk vrij om zelf een etra aanvullende en persoonlijke verzekering te hebben. We raden dit zelfs aan voor spelers met een voorgeschiedenis van terugkerende blessures.


Sitemap

De verzekeringen van Sportiva Herne

Home pagina