Profiel "Eenmalig"


Doel

Het ledenprofiel 'Eenmalig' is bedoeld voor personen die niet betrokken wensen te worden bij de club en die, zoals de titel het al zegt, eenmalig wensen mee te spelen met Sportiva.

Verantwoordelijkheden

 

Voordelen


Profiel "Steunend lid"


Doel

Een 'steunend lid' is een clublid die in het voorbije seizoen aan geen enkele wedstrijd deelgenomen heeft.

 Verantwoordelijkheden

Voordelen


Profiel "Gelegenheid"


Doel

Een "gelegenheidsspeler" is een speler die "af en toe" deelneemt aan de clubactiviteiten en die geen verantwoordelijkheid draagt voor een correcte clubwerking.

Verantwoordelijkheden

Voordelen

 

 

 


Profiel "Abonnee"


Doel

Een "abonnee" is een lid die op een actieve manier deelneemt aan de clubactiviteiten en daar ook de nodige verantwoordelijkheden voor opneemt.

Verantwoordelijkheden

Voordelen

 

 


Doel van een ledenprofiel


Iedereen kan lid worden van onze club op een niveau waarvoor je zelf kiest. Op elk niveau ben je een volwaardig lid van onze vereniging. Je rechten en plichten zijn echter wel verschillend.

Zo kan je, bijvoorbeeld, opteren voor het mede opnemen van clubverantwoordelijkheden of kan je hier juist afstand van nemen.

Je opteert voor het ledenprofiel dat je het best past als je lid wordt van onze vereniging. Je kan je profiel later nog altijd wijzigen indien je dit wenst...

Om dit te realiseren hebben we een aantal ledenprofielen uitgewerkt met elk hun eigen voor- en nadelen.

 

Sportiva heeft een aantal ledenprofielen voorzien omdat niet iedereen dezelfde behoeften en verwachtingen heeft van een vereniging.

Een ledenprofiel bepaalt de rechten en verantwoordelijkheden van elk clublid afzonderlijk.

Elk clublid bepaalt zelf het meest geschikte ledenprofiel.

Meer info
Sitemap

De ledenprofielen van Sportiva Herne

Home pagina