Meer infoLeden


Aan de rechterzijde van de hoofdindeling van onze website kan je een overzicht terugvinden van onze leden.


Ledenlijst


De ledenlijst bevat een overzicht van alle clubleden.

De ledenlijst is de verzameling van de ledenfiches van alle clubleden.

De persoonlijke gegevens op deze ledenlijst worden enkel gebruikt om een goede clubwerking mogelijk te maken. Ze worden niet doorgegeven aan andere personen of verenigingen.

Een clublid kan op eigen vraag de vereniging verlaten. In dat geval zal de ledenfiche in het begin van het volgende speelseizoen geschrapt worden. Eerder is immers niet mogelijk opdat de (financiële) boekhouding anders niet meer zou kloppen.

 


Ledenfiche


Wat is een ledenfiche?

De ledenfiche bevat persoonlijke informatie van elk clublid.

De ledenfiche is een fiche met persoonlijke informatie van een speler die ingevuld wordt voordat aan de eerste wedstrijd deelgenomen wordt.

Een speler kan niet deelnemen aan een wedstrijd indien deze fiche niet ingevuld is omdat er dan geen dekking van de verzekeringspolis aanwezig is.

Voorbeeld

Een voorbeeld van het document ledenfiche kan je terugvinden indien je hier klikt.

 

Het clublid vult een ledenfiche in voordat aan de eerste wedstrijd deelgenomen wordt. Op deze ledenfiche opteert het lid o.a. voor één van de verschillende ledenprofielen.

Het ingevulde ledenprofiel wordt toegevoegd aan de ledenlijst.

Sitemap

De clubleden van Sportiva Herne

Home pagina