Onze verzekeraar...


KBC Verzekeringen Snoeks Vof"

Lindestraat 16, 1540 Herne

Telefoon: 02.393.17.53  

Meer infoMeer informatie over de verzekeringen die zaalvoetbalclub Sportiva Herne heeft en welke blessures die verzekering wel of niet dekt, kan je terugvinden via de onderstaande link

Wegwijzer blessure


Stap 1 : Onderzoek of je een schadedossier kan opstarten

Ga voor jezelf na of je het sportletsel tijdens één van de wedstrijden van Sportiva hebt opgelopen.

Bekijk ook eventjes of het sportletsel financiële gevolgen heeft of kan leiden tot gezondheidsproblemen.

Bekijk ook de modaliteiten van onze verzekering in zodat je sportletsel in aanmerking komt voor tussenkomst.

Ga naar stap 2 indien dit het allemaal het geval is of wanneer je denkt dat dit het geval is...

Opmerking: De modaliteiten voor onze verzekering kan je terugvinden indien je de link bij 'Meer info' in drukt.

Stap 2 : Contacteer Sportiva

 Contacteer ons zodat we je de nodige gegevens kunnen bezorgen. Deze gegevens zijn:

  • Het formulier 'Schadeaangifte lichamelijk ongeval' (Geen elektronische versie beschikbaar)
  • Het formulier 'Attest van tussenkomst ziekenfonds' (Geen elektronische versie beschikbaar)
  • Het polisnummer van onze verzekering (uit veiligheidsoverwegingen kunnen we dit polisnummer hier niet vermelden)  

Uiteraard kan je deze gegevens ook verkrijgen bij onze verzekeringsmakelaar. Zijn gegevens vind je elders op deze pagina terug.

Stap 3 : Invullen formulier door erkend arts

Bezorg het formulier ‘Schadeaangifte lichamelijk ongeval’ aan een erkend arts. Hij zal dit voor jou invullen.

 Stap 4 : Vervolledig het formulier

Vervolledig het formulier 'Schadeaangifte lichamelijk ongeval' door bovenaan het formulier de onderstaande gegevens in te vullen:

  • De naam van de verzekeringnemer is 'Zaalvoetbalclub Sportiva Herne'
  • Het nummer van onze verzekeringspolis   

 Stap 5 : Openen van het schadedossier

Bezorg het ingevulde formulier 'Schadeaangifte lichamelijk ongeval' aan onze verzekeraar 'KBC Verzekeringen Snoeks Vof' zodat je een schadedossier opent.

Opmerking: Het adres van onze verzekeraar kan je elders op deze pagina terugvinden.

 Stap 6 : Indienen van de kostennota's

Je hebt nu alle voorbereidende stappen voor de verzekering uitgevoerd.

Zoals altijd laat je de onkosten van je sportletsel terugbetalen door je ziekenfonds of privé verzekering. Bij elke tussenkomst laat je hen een formulier van het type 'Attest van tussenkomst ziekenfonds' invullen.

Dit formulier bezorg je, samen met de identificatie van je schadedossier, aan onze verzekeraar 'Snoeks Vof'. Voor elk ingediend formulier storten ze het, nog niet door anderen betaalde, bedrag op je rekening. Je kan deze actie meerdere malen herhalen zodat je niet hoeft te wachten op het einde van je sportletsel voordat je het formulier een eerste maal indient.

 

Wat doe je bij een blessure?


Je doorloopt de stappen die je hieronder in de "wegwijzer blessure" vindt één voor één als je een sportletsel hebt opgelopen tijdens het sporten met zaalvoetbalclub Sportiva.

Na het doorlopen van alle stappen heb je alles gedaan om te kunnen genieten van terugbetaling van je onkosten zodat de financiële gevolgen tot een minimim beperkt worden voor je. Het letsel op zich is al vervelend genoeg nietwaar?

De stappen 1 en 2 kan je best, indien mogelijk, uitvoeren voordat je een arts raadpleegt. De arts zal in stap 3 immers een formulier voor de verzekering dienen in te vullen.

Na stap 5 heb je alle voorbereidende stappen doorlopen. In stap 6 dien je nadien de kostennota's in.

 
Een ongeval tijdens het sporten is altijd vervelend.

Hier tref je een handleiding aan om de financiële gevolgen van dit sportletsel te beperken tot een minimum.


Sitemap

Een blessure bij Sportiva Herne

Home pagina